27 Oct 2017

Uppdatera dina Sverigekunskaper! Demokratifostran. 11.12 Hanaholmen / 12.12 Uleåborg

Fortbildningsseminarium för lärare i grundskolan och gymnasiet, övrig personal inom undervisningsområdet samt lärarstuderande med syfte att uppdatera och fördjupa deltagarnas kunskaper om grannlandet Sverige, den svenska kulturen och det svenska samhället.  

Temat för årets seminarium är demokratifostran.

I programmet bl.a. universitetsadjunkt Lena Nyström, Luleå tekniska universitet och professor Elina Lehtomäki, Uleåborgs universitet.

Programmen:

På Hanaholmen 11.12.2017 kl. 13-17 på Hanaholmen, Esbo, till anmälan

I Uleåborg 12.12.207 kl. 13-17 på Uleåborgs universitet, till anmälan

12.30 Kaffe och anmälning
13.00 Välkomsthälsning
13.15 I:Aktuella frågor i Sverige, Föreläsare bekräftas senare
14.00 Paus
14.15 II: Svenskt perspektiv på demokratifostran. Lärarens uppdrag och möjliga vägar till elevers delaktighet, Lena Nyström, universitetsadjunkt, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet
15.00 III:Demokrati kunskaper genom globalfostran, Elina Lehtomäki, professor (global education), Pedagogiska fakulteten, Uleåborgs universitet
15.45 Diskussion
16.00 Avslutning
16.15 Buffet

Deltagandet är avgiftsfritt, men förutsätter anmälan senast 5.12.2016.


Arrangörer: Kulturfonden för Sverige och Finland, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska nu och Regionförvaltningsverket i Södra Finland