12 Aug 2014

Affischutställning i Jyväskylä 11.9: Jubileumsår för Norge och hela Norden

Norges ambassad och Svenska nu bjuder in skolor i Jyväskylä regionen att se affischutställningen 11.9.2014.

Utställningen presenteras av Henna Christiansen och den passar både för högstadier och gymnasier. Språket anpassas enligt gruppens nivå (på norska/finska). Henna är en tvåspråkig (norsk/finsk) norsklärare från Tromsö. Förutom utställningen talar hon också om likheter och skillnader mellan Norge och Finland – både historiskt och i nutid.  Besöket understöds av Norska utrikesministeriet och Kulturfonden för Finland och Norge.

Eidsvoll_18141814 var ett av de mest händelserika åren i Europas historia. Till följd av stormakternas maktspel ritade fredsresolutionerna i Paris, Kiel och Gent upp Europas inre gränser på ett sätt som berörde också de nordiska länderna. De förnyade förhållandena ledde till sin del till uppkomsten av för sin tid Europas mest moderna och liberala statsförfattning, Norges grundlag.Norges grundlag är Europas äldsta och världens näst äldsta statsförfattning som fortfarande är i kraft och dess inverkan kan ses som ett av de mest avgörande stegen på en resa på 200 år mot vårt nuvarande nordiska välfärdssamhälle. Norska Stortingets affischutställning 1814 – Det otroliga året belyser de historiska händelserna kring året 1814 ur ett nordiskt perspektiv och målar upp en bild om förhållandena som till sist ledde till uppkomsten av Norges grundlag.

 

 

Utställningspresentationerna: kl. 9-9.45, 10-10.45, 12-12.45, 13-13.45 och 14-14.45.

Plats: Jyväskylän yliopiston M-rakennus (Musica), Seminaarinkatu 15, Jyväskylä.

Om du vill komma och se på utställningen med din klass (max 30 elever/grupp), bör du boka in din grupp i förväg. Vi bokningen anges följande information:

  • lärarens namn, mobilnummer och e-post
  • antal elever + årskurs
  • skolans namn
  • vilken tidpunkt ni vill komma (se tidpunkterna ovan). Obs! Välj helst två möjliga alternativ så är det säkrare att ni får ett utställningsbesök.

Bokningarna skickas till svenskanu@hanaholmen.fi senast 31.8.2014. Vi tar emot bokningar i den ordning som de kommer in, så det lönar sig att vara snabb! Efter att anmälningstiden har gått ut kontaktar vi dig per e-post.

KNA2CB00o  suomi_norja