25 Mar 2015

Utställningar på turné!

svensktifinalnd

Utställninge Svenskt i Finland berättar presenterar i bild och text den samhälleliga utvecklingen på utvalda orter med fokus på ändringar i näringsliv, demografi, landskap och språkförhållanden. Innehållet är ämnesövergripande och anpassat till grundskolans och gymnasiets läroplan.

Utställningen Svenska tiden – Ruotsin aikaan berättar med bilder och korta texter om Finland under den tid som landet utgjorde den östra delen av svenska riket.

Båda utställningarna är flyttbara och kan beställas till skolor eller bibliotek där de hängs upp på väggen. Utlåningstiden är 2v/gång. Läs mer under länkarna nedan.

Svenskt i Finland: Bilderna berättar – så har svenskbygden förändrats

Svenska tiden i Finland – utställning