06 Nov 2014

Vi har ny projektledare!

annamari_med_ram

Annamari Kajasto, ny projektledare för Nätverket Svenska nu, beskriv kort dig själv!

Jag är positiv, blir snabbt inspirerad, älskar att utveckla saker och ting och gillar människor som brinner för sin sak.

Vad har du gjort före du började arbeta på Nätverket Svenska nu?

Jag har arbetat som lärare i svenska och engelska i över 10 års tid, både i Helsingfors i ett högstadie och i Lahtis i ett gymnasium. År 2009 flyttade jag till Helsingfors stads utbildningsverk och har arbetat där som projektkoordinator för “Helsingin Kielitivoli Viehko” och “Yksi maailma – monta kieltä”. Under de senaste åren har jag alltså jobbat med barns och ungas intresse för mångsidiga språkstudier i grundskolan.

Vad är det bästa med Nätverket Svenska nu?

Glädjen bland medarbetarna och de spännande, inspirerande aktiviteterna i skolorna.

Vilka är dina visioner för de kommande fem åren?

Våra duktiga ungdomar inspireras till språkinlärning och använder fritt sina kunskaper på fritiden, ute på stan, med vännerna, i skolan och på nätet. Hoppas Svenska nu kan bidra till detta!

Lite mer om Annamari:

Jag är 49 år, gift med Kimmo och bor i Berghäll i Helsingfors. Jag är född och uppvuxen i Lahtis.

Under fritiden går jag på gym, spenderar tid på sommarstugan, umgås med familjen, läser mycket och ser gärna på film.

Mitt favorituttryck på svenska:  ”Älska, älska”