Utställning Svenska tiden i Finland

Utställning Svenska tiden i Finland

Svenska tiden i Finland

Gemensam historia – Gemensam framtid

Utställningen Svenska tiden – Ruotsin aikaan, är flyttbar och kan beställas till skolor eller till bibliotek.

Utställningen berättar med bilder och korta texter om Finland under den tid som landet utgjorde den östra delen av svenska riket. Det rika kulturarvet från svenska tiden påverkar det finska samhället även idag. Pedagogiskt material till utställningen passar för historie- och språkundervisningen samt informationssökning och kan användas på olika undervisningsnivåer. Utställningen är producerad av Historiska bilder rf.

Utställningen består av två dukar i storlek 7 m x 1,5 m. Utställningen kan hängas på väggen antingen med buntband (kommer med utställningen), genom hålen som finns i dukarna eller genom att spika t.ex. Dyckert-spikar  genom hålen.

Utlåningen är gratis  (transportkostnader ingår). Lånetid är två veckor. Utställningen får ej lämnas utan bevaktning.
Boka utställningen.

Turnétider:
Utställningen turnerar i finska skolor hela året!

Uppgifter till utställningen.

Tehtäviä Ruotsin aikaan -näyttelyyn.