Kulturfonden för Sverige och Finland: Ansökningsomgång 2016

Kulturfonden för Sverige och Finland: Ansökningsomgång 2016

1) SVENSKLÄRARNAS SPECIALVISTELSE I STOCKHOLM

På motsvarande sätt som under de senaste åren arrangerar Kulturfonden för Sverige och Finland år 2016 endast en specialvistelse för svensklärare. Enligt preliminära planer arrangeras specialvistelsen i Stockholm 6-10.6.2016 (måndag-fredag) efter skolavslutningen. Specialvistelsen består av arrangerat program (föreläsningar och studiebesök) samt eget program. Syftet med specialvistelsen är att erbjuda svensklärarna en djupare insyn i det moderna svenska samhället samt att samtidigt träffa kolleger från olika undervisningsstadier och olika orter i Finland.

Kulturfonden för Sverige och Finland behandlar alla ansökningar av svensklärare under samma ansökningsomgång, januari 2016, med sista ansökningsdag den 1.2.2016. Alla sökande meddelas om besluten per post i april 2016.

Vistelsestipendiet till Stockholm innefattar ett rese- och måltidsbidrag på 185 euro samt gratis logi på fondens avtalshotell Freys Hotel under vistelsen i Stockholm.

GÖR DIN ANSÖKAN HÄR.

2) BIDRAG FÖR LÄGERSKOLOR/STUDIERESOR

Kriterier angående stöd till lägerskolor i Sverige

  • ett väl förberett program med budget
  • en samarbetsskola i Sverige med en kontaktperson
  • program med substansinnehåll
  • övrig finansiering specificerad
  • möjligheter att använda språket under resan

Sista ansökningsdag den 1.2.2016.

GÖR DIN ANSÖKAN HÄR.