Språk så in i Norden 2016 i Stockholm 18-19.4.2016

Språk så in i Norden 2016 i Stockholm 18-19.4.2016

Varje år arrangerar Språklärarnas riksförbund i Sverige språkdagar med fortbildning för språklärare. 2016 slår man på stort och bjuder in också de nordiska grannländerna. I samarbete med ämneslärarföreningar i de nordiska länderna och andra nationella samarbetspartner bjuder de nu in er till Språk så in i Norden 2016  i Stockholm 18-19 april 2016.

Mer information om konferensen på webbplatsen:
http://www.spraklararna.se/sprak-sa-in-i-norden-2016/.

språk så in i norden