Spridningskonferens ”Benchmarking inom grannspråksundervisning”, Oslo 24-25.4.2016

Spridningskonferens ”Benchmarking inom grannspråksundervisning”, Oslo 24-25.4.2016

Spridningskonferens inom projektet ”Benchmarking inom grannspråksundervisning – Nätverk för språkprojekt runt om i Norden 2013–2015”

Framgångsfaktorer inom grannspråkundervisning

Tid och plats: Lysebu, Oslo 24-25.4.2016
Målgrupp: myndigheter och aktörer inom kultur- och undervisningssektorn, forskare, lärare och lärarutbildare, kulturutövare

I syfte att reflektera över och identifiera framgångsfaktorer i pågående projekt inom granspråksinlärning initierade Nätverket Svenska nu 2013 ett 3-årigt nätverksprojekt tillsammans med Norden i skolan/Föreningen Norden, Doctor ABC i gränsregionen Danmark/Tyskland, projektet Finska nu i Sverige och Nordisk språkkoordination. Mål för benchmarking-projektet blev att bidra till kvalitetsutveckling, stimulera till nya arbetssätt samt skapa nätverk och personliga kontakter mellan medarbetarna och relevanta miljöer i Norden. Under projektperioden identifierades det ytterligare aktörer inom kultur- och grannspråkundervisning och genomfördes en forskningsbaserad studie.

Den kunskap som inhämtats i Benchmarking-projektet önskas inspirera det officiella nordiska samarbetet, och nationella skolmyndigheter i deras kommande arbete kring nya initiativ, kampanjer och projekt samt lärare inom grannspråkundervisning

På konferensen 24-25.4.2016 presenteras satsningar som lyfter upp kulturens roll och synlighet i språkundervisningen och delas god praxis och rekommendationer.

Program

Anmälning till konferensen sker elektroniskt under tiden: 22.1.-25.2.2016 https://www.lyyti.fi/group/Benchmarkingkonferens_5981

OBS! Antalet deltagare är begränsat och vi önskar deltagare från hela Norden.

OBS! Deltagandet bekräftas den 26 februari.

Konferensen börjar med en sammankomst och gemensam middag på söndagen den 24.4.2016.

Programmet är gratis, mat och logi ingår. Resorna ingår inte, men långväga gäster kan söka resestöd vid anmälning.

Arrangörer: Nätverket Svenska nu / Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland med stöd av Nordisk kulturfond och Nordplus språk i samarbete med Nordisk språkkoordination

logot2