Språk är en rikedom! – Svenska nus fortbildning för svensklärare i Kajana onsdag 16.3.2016

Språk är en rikedom! – Svenska nus fortbildning för svensklärare i Kajana onsdag 16.3.2016

Välkommen på fortbildningkväll för svensklärare och andra intresserade till huvudbiblioteket i Kajana onsdag 16.3.2016. I fortbildningen bekantar vi oss med Svenska nu:s läromaterial och diskuterar bl.a. integreringen av språk i andra undervisningämnen och språkberikande undervisning. Fortbildningen avslutas med Mikael Niemis författarbesök på biblioteket. Fortbildningen är en del av Sverige-dagarna som ordnas 14-18.3 i Kajana.

Program

kl. 16.00 Lärarfortbildning om undervisningsmaterial

kl. 17.30 Kaffe

kl. 18.00  Författarbesök med Mikael Niemi

 

Paikka: Huvudbiblioteket i Kajana, seminaarikatu 15.

Evenemanget är kostnadsfritt men förutsätter förhandsanmälan senast 11.3 via anmälningsblanketten.

Arrangör: Svenska nu