Utbildningsprogram för språkbadsundervisning

Utbildningsprogram för språkbadsundervisning

Studera till språkbadslärare – bli samtidigt klasslärare och svensklärare

Språkbadslärarutbildningen (KIKY) är en kandidat- och magisterutbildning vid Vasa universitet i samarbete med ÅA i Vasa som vid utexaminering ger trippelbehörighet: språkbadslärare, klasslärare och svensklärare (ämneslärare i svenska som andraspråk). Både studerande med finska och svenska som modersmål kan söka. Varje år tas 20 sökande in efter urvalsprov. Läs mera om utbildningen på Vasa universitets egna hemsidor.