ECML/CARAP-kielikasvatustyöpaja Turussa 15.-16.4.2016

ECML/CARAP-kielikasvatustyöpaja Turussa 15.-16.4.2016

Kutsu Euroopan neuvoston nykykielten keskuksen CARAP-FREPA -hankkeen seminaariin 15.-16.4.2016 Turkuun

Suomen ranskanopettajat ry, Ranskan Suomen-instituutti, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Turun kaupungin sivistystoimiala järjestävät yhteistyössä Opetushallituksen ja Euroopan neuvoston nykykielten keskuksen (ECML) kanssa seminaarin, jossa esitellään ECML:n lippulaivahanketta CARAP/FREPA ja sen suomalaista rinnakkaisversiota, jota on työstetty Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittämisyksikössä ja kouluissa. CARAP sisältää näkökulmia ja työkaluja opettajille, jotka työskentelevät kulttuurisen moninaisuuden ja kielikasvatuksen parissa. Työpaja nivotaan yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistukseen ja täytäntöönpanoon.

Seminaari järjestetään pe – la 15.-16.4.2016 Turun  ammatti-instituutin tiloissa, Lemminkäisenkatu 14-18, 20520 Turku. Seminaari alkaa 15.4. klo 9.30 ja päättyy 16.4. viimeistään klo 16.

Seminaarin sisällöstä vastaavat ECML:n asiantuntijat sekä Oulun kaupungin ja Opetushallituksen edustajat. Tilaisuus on uuden opetussuunnitelman hengessä plurilingvaalinen. Luennot pidetään ranskan-, englannin- ja suomenkielisinä.

Alustava ohjelma löytyy tästä linkistä. Seminaarin tavoitteina on:

  • tehdä tunnetuksi kulttuuritaidon ja monikielisyyden eurooppalaista viitekehystä (A Framework of Reference for Pluralistic Approaches)
  • opastaa suomalaisen version käyttöön paikallisessa opetussuunnitelmatyössä ja opetuksessa
  • antaa työkaluja monikielisyyden ja kulttuurien välisen toimijuuden edistämiseksi.

Seminaari on maksutonIlmoittautuminen 3.4.2016 mennessä tästä linkistä. Paikkoja on rajoitetusti.

Lisätietoja antavat Suomen ranskanopettajat ry:n puheenjohtaja Therese Almén (therese.almen@kolumbus.fi), Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun apulaisrehtori Marie-Aude Boucher (marie-aude.boucher@hrsk.fi), kehittäjäopettaja Eija Ruohomäki Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista (eija.ruohomaki@ouka.fi) sekä opetusneuvos Paula Mattila (paula.mattila@oph.fi) Opetushallituksesta.

Järjestäjät: Suomen ranskanopettajat ry, Ranskan Suomen-instituutti, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Turun kaupungin sivistystoimiala yhteistyössä Opetushallituksen ja Euroopan neuvoston nykykielten keskuksen kanssa