SRO:s språk- och kulturkurs i Tromsö 13-17.6.2016

SRO:s språk- och kulturkurs i Tromsö 13-17.6.2016

bild:tiinaliisag

bild:tiinaliisag

Under kursen uppdaterar vi våra kunskaper om språk, kultur, natur och samhälle i Nord-Norge och får ett språkbad i norska med praktiska övningar.

Mera information om programmet och anmälan på SRO:s hemsida.
Anmäl dig senast fredagen den 29 april!

Arrangörer: Svensklärarna i Finland rf i samarbete med Svenska nu