Hur undervisas nordiska grannspråk i de fem nordiska länderna? 20.4.2016

Hur undervisas nordiska grannspråk i de fem nordiska länderna? 20.4.2016

Välkommen på seminarium om grannspråksundervisningen i Norden!

Tid: Onsdag 20.4.2016 kl. 14-16
Plats: Tingsalen i Kulturkontakt Nord på Kajsaniemigatan 8 i Helsingfors.

Nätverket Svenska nu vid Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland har koordinerat projektet ”Benchmarking inom grannspråksundervisning – Nätverk för språkprojekt runt om i Norden 2013-15” som har resulterat bland annat i två rapporter som skrivits av forskare Jenny Sylvin från Helsingfors universitet.


Program

14.00-14.10 Servering av kaffe och te
14.10-14.25 Välkomstord
Direktör Ola Kellgren Kulturkontakt Nord och Projektledare för Svenska nu Tiinaliisa Granholm Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland
14.25-15.10 Forskningsresultat om grannspråksundervisningen i Norden
Forskare Jenny Sylvin
15.10-15.40 Fritt för diskussion och frågor om grannspråksundervisningen i Norden
15.40-15.50 Avrundning av seminariet
Jenny Sylvin, Annika Nummelin (Kulturkontakt Nord) & Janne Wikström (Hanaholmen)

I forskingsrapporterna jämförs grannspråksundervisningen i de nordiska länderna utan att glömma autonoma områden som t.ex. Grönland och Färöarna. Forskningsresultaten indikerar bl.a. att det genom lyckad grannspråksundervisning väcks ett intesse för ömsesidig förståelse av kulturer och identiteter; att också invandrare bör få en jämlik chans till studier i grannspråk samt att det finns utmaningar med att lära ut mera produktiva färdigheter i grannspråksundervisningen.

Seminariet 20.4. inleds med med ett ca 45 minuter långt inlägg av Jenny Sylvin om det centrala innehållet i rapporterna och framför allt de huvudsakliga forskningsresultaten. Efter Sylvins inlägg följer fri diskussion och frågor om forskningsprojektet och grannspråksundervisning i allmänhet. Seminariet är gratis och det ingår kaffe- och teservering. Vi önskar en förhandsanmälan senast måndag 18.4.2016 via anmälningsformuläret.

logot