LL-Bladet 11.5. – kultur, hobbyer, konst

LL-Bladet 11.5. – kultur, hobbyer, konst

Dessa övningar hör till LL-Bladet som publicerades 11.5.2016. Artiklarna kan också läsas på nätet.

 

1  TEMA: KULTUR

Läs artikeln Dans är fest för själen (sidan 2 i tidningen).

A  Svara på frågorna på finska.

  1. Mitä Minna Tervamäki tekee nykyään työkseen?
  2. Miksi tanssiminen on Tervamäen mukaan tärkeää?
  3. Mitä onnellisuuteen vaaditaan Tervamäen mukaan?

B  Fyll i luckorna med artikelns ord.
(sanat osuvat kohdilleen, kun tiputat ne laatikon muuttuessa oranssiksi)

Quiz created by Svenskanu with GoConqr

 

2  TEMA: HOBBYER

Läs artikeln Från ungdomskultur till designlampor (sidan 6 i tidningen).

A  Träna artikelns ordförråd med korten. Klicka på kortet för att se översättningen. Om du vet vad ordet heter på finska, klicka på den gröna tummen. Om du inte vet, klicka på den röda tummen. Spela tills du kan alla orden!

Flash Card Deck created by Svenskanu with GoConqr

 

B  Diskutera med din kompis eller skriv på svenska:
Har du själv samlat på någonting? Tycker du att samlandet är en bra hobby? Varför/varför inte?

 

3  TEMA: KONST

Läs artikeln om Nya Zeeland i spalten ”Kort om utrikes” (sidan 4 i tidningen).

A  Svara på frågorna på finska.

  1. Mistä kilpailusta jutussa kerrotaan?
  2. Mitä jutussa sanotaan Ruotsista?

B  Fyll i luckorna med artikelns ord.

Quiz created by Svenskanu with GoConqr

 

4  Fyll i korsordet med ord från alla tre artiklar.


Tillbaka till övningar till LL-Bladet.


FACIT

1A 1. Hän tekee tanssikoreografioita ja kiertää luennoimassa. 2. Tanssiessa saa yhteyden omaan kehoonsa ja se vaikuttaa aivoihin positiivisesti. 3. Joustavuutta, halua ratkaista ongelmia ja positiivista suhtautumista itseensä. Myös muita ihmisiä tulee huomioida.

3A 1. Maailman kauneimman setelin valitsemisesta. 2. Ruotsin uusi 20 kruunun seteli pärjäsi hyvin kilpailussa.