Ny bok om tvåspråkig pedagogik

Ny bok om tvåspråkig pedagogik

Tvåspråkig pedagogik intresserar finskspråkiga familjer

Boken ”På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola” beskriver den tvåspråkiga pedagogik som utvecklades och förverkligades i en daghemsgrupp på en finskspråkig ort.

I boken ges  en översikt över olika former av språkundervisning i finländska daghem, samt över olika internationella verksamhetssätt inom tvåspråkig undervisning. Den passar också bra som utbildningsmaterial. Boken har skapats som ett verktyg och en inspirationskälla för pedagoger, ledare, planerare av dagvård och utbildning, beslutsfattare, föräldrar och forskare.
Boklansering den 26.5.2016 kl. 15–17 i Jyväskylä. Vid releasen närvarar bokens redaktörer, författare och också den pedagog som förverkligade den tvåspråkiga pedagogiken, samt föräldrar till de barn som deltog i den.

Boken har gjorts i samarbete mellan Jyväskylä och Vasa universitet och finansierats av Svenska kulturfonden.

Mera information: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/05/tiedote-2016-05-23-09-21-27-146722