Sverigepaket 2016 för högskolestuderande

Sverigepaket 2016 för högskolestuderande

INFORMATIONSDAG FÖR HÖGSKOLESTUDERANDE I FINLAND
TEMA: KOMMUNIKATION
Måndag 21.11.2016 kl. 13.00
Yrkeshögskolan Laurea, Dickursby
Banvägen 22, 01300 Vanda

En årligen återkommande svensk inspirationsdag för finskspråkiga högskolestuderande i Helsingfors området. Målsättningen med dagen är att presentera intressanta teman och personer från Sverige.

Program

13.00 Välkommen
Maria Romantschuk, programchef, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Johanna Lahti , utvecklingsche f, Yrkeshögskolan Laurea
Camilla Kåla, Sverigekontakt i Finland r.f.
Hälsning från Sveriges ambassad
Jan Nyberg, press- och kulturråd, Sveriges ambassad i Helsingfors
Introdukti on till grupparbetet
Nathalie Edman-Koskell
13.30
Den kommunikati v a ledaren – att leda med hjärna, hjärt a och händer
Ida Karlberg Gidlund
Visualisera dina idéer
Andreas Dahlin
Finlandismer, parti t i v och en och annan fi ka i tystnad – en vardag på minst tre språk
Ylva Larsdotter
15.00
Grupparbete med rikssvenska studerande
Grupperna diskuterar och förbereder frågor ti ll panelen. Kaffeservering.
16.00
Paneldiskussion med Ida Karlberg Gidlund, Andreas Dahlin och Ylva Larsdott er.
Panelen leds av Kenneth Nilsson
17.15 Sverigepaket avslutas och dagens twitt r are belönas
17.30 Film: Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk

Anmälning

sverige_finland

Arrangörer: Sverigekontakt i Finland r.f., Hanaholmen–kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska nu i samarbete med
Språkcentrum vid Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Haaga-Helia yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Laurea, Metropolia
yrkeshögskola och Sveriges ambassad i Helsingfors med ekonomiskt stöd av Riksföreningen Sverigekontakt i Sverige, Svenska
kulturfonden och Kulturfonden för Sverige och Finland.