NATURligtvis – ute på svenska lärarfortbildning, Vasa 28.9

NATURligtvis – ute på svenska lärarfortbildning, Vasa 28.9

Onsdag 28.9 kl. 14:00-17:30
Huutoniemen koulu, Mannerheimsvägen 41, Vasa

NATURligtvis är ett samarbete mellan Svenska nu och Natur och miljö r.f. Vårt mål är att göra svenskan konkret och rolig för eleverna, samt inspirera lärare att använda närmiljön i språkundervisningen. I höst erbjuder vi naturskoldagar utomhus för fem pilotgrupper i åk 6, samt fortbildningar för lärare.

Fortbildningen i Vasa innehåller en kort teoretisk del inomhus, samt ett prova-på pass ute där vi går igenom och testar olika övningar du själv kan använda i undervisningen. Övningarna är valda för att de ska vara lätta för läraren att förbereda och passa in i läroplanen för grundskolans åk 4-6. Du får ett kompendium med övningar och uppgifter, samt tillfälle att utveckla och diskutera egna idéer för uteundervisningen.

Utrustning som behövs: Varma och vattentåliga kläder och skor. Vattenflaska. (frivilligt: liten matsäck)

Anmälningartill Kvarkens naturskola: maria.svens@naturochmiljo.fi / Tfn 045-3296 220