En intressant sommarkurs i Sisimiut på Grönland 26.–31.7. 2017

En intressant sommarkurs i Sisimiut på Grönland 26.–31.7. 2017

Nordspråk arrangerar en sommarkurs Nordiske identiteter? Identitetsdannelse mellem periferi og centrum på Grönland 26.–31.7.2017. Kursens tema är den nordiska identiteten. På kursen kommer deltagarna att få reflektera t.ex. över vad en nordisk identitet är och vad det betyder att vara en del av en modern nordisk gemenskap med en nordisk språkgemenskap som plattform.

Kursen är avsedd för modersmålslärare  som sysslar med undervisning, utbildning och forskning i de nordiska grundskolorna samt för ungdomsutbildningar och lärarutbildningar. På kursen kommer deltagarna att träffa föreläsare som tar ställning till den nordiska identiteten i korsningen mellan periferi och centrum och mellan minoritet och majoritet. Priset för kursen är 4100 DKK exklusive transport. Deltagarna övernattar på en skola.

OBS! Ett begränsat antal platser har bokats för resan från Köpenhamn till Sisimiut (tur och retur) till ett mycket förmånligt pris på 6733 DKK. Först i kvarn gäller. Om du vill utnyttja dessa bättre priser vänligen kontakta Torben Mundbjerg på TOMU@ucc.dk .

Anmäl dig på kursen här.
Kusens program i sin helhet kan du se här.
Anmäl dig senast 1.4.2017.

Läs mer om Nordspråk här.