Specialvistelse i Stockholm för svensklärare

Specialvistelse i Stockholm för svensklärare

Kulturfonden för Sverige och Finland arrangerar en specialvistelse i Stockholm för svensklärare i juni 2017. Enligt de preliminära planerna arrangeras vistelsen 5.-9.6.2017 (måndag-fredag) efter skolavslutningen. Specialvistelsen består av gemensamt program (föreläsningar och studiebesök) samt eget program. Kursens avsikt är att ebjuda svenskläre en djupare översikt över det moderna svenska samhället och samtidigt erbjuda en möjlighet att bekanta sig med kollegor från olika delar av Finland. Vistelsestipendiet omfattar rese- och måltidsbidrag 185 € samt gratis logi på fondens avtalshotell Lilla Rådmannen i Stockholm.

Ansökningarna ska göras via ett elektroniskt system på
https://ksf.kulturfonden.fi/index.php?chglang=fin

Sista ansökningsdag är den 17 februari 2017.

Skynda på er och sök snarast möjligt!