Språkpilotutbildning för gymnasielärare den 1-5 april i Köpenhamn

Språkpilotutbildning för gymnasielärare den 1-5 april i Köpenhamn

Välkommen på en kostnadsfri utbildning i Köpenhamn!

Nordiske Sprogpiloter är ett projekt som startades 2007 i syfte att förstärka grannspråksförståelse i Norden genom att ordna lärarfortbildning för lärare som undervisar nordiska språk som modersmål eller som främmande språk.

Utbildningen är en intensivkurs på fyra dagar, och utgångspunkten är didaktisk. Vad, varför och hur undervisar man i nordiska språk och nordisk kultur? Utbildningen är avsedd för lärare i nordiska språk från de alla nordiska länderna. Kursens fokus ligger på undervisningen av grannspråk och nordiska språk som främmande språk. Grannspråksdidaktiken kommer att vara utgångspunkten för upplägget och arbetet under kursen. Kursspråken kommer att vara danska, norska och svenska. Programmet i sin helhet finns här: www.sprogpiloter.org

Kursen börjar med lunch lördag den 1 april och avslutas med lunch på onsdag den 5 april. Kursen hölls på Schæffergården i Jægersborg, nära Köpenhamn.

Deltagandet är gratis. Kursen finansieras av Nordiska ministerrådet och kursgården. Det enda man behöver betala själv är resekostnaderna. Man kan anmäla sig till kursen så länge det finns lediga platser.  Vänligen berätta vid anmälningen i vilken skola du arbetar och var skolan ligger (namnet på orten).

Anmälningar skickas till ledaren av Nordiske Sprogpiloter, Lis Madsen: lima@ucc.dk. Om du har några frågor kan du ställa även dem till Lis Madsen.