Språkberikande lektion med Henrik Skarevik

Språkberikande lektion med Henrik Skarevik

Inspirerande och spännande lektioner för femteklassister!

Henrik är uppväxt i Finland, men har bott i Sverige 10 år och tagit studenten i Uddevalla. För tillfället studerar Henrik vid Uleåborgs universitet med svenska som huvudämne och kulturantropologi som biämne. Henrik har auskulterat 2016 och han kommer att bli färdig med studierna till våren 2018.

För Henrik är det viktigt att det uppstår kommunikation och växelverkan på hans lektioner. Han vill inte att hans besök är en föreläsning, utan det ska bli en dialog mellan honom och eleverna, med glimten i ögat. Henrik ser svenska språket som en möjlighet till något mer och han vill uppmuntra och inspirera eleverna att bli nyfikna på den svenska kulturen – och naturligtvis på det svenska språket. För att lyckas med det gör Henrik det lättsamt för eleverna och väljer sådana ämnen som barn i femte klassen stöter på i det vardagliga livet.

Henriks favoritcitat är något Hasse Alfredson har sagt: ”Livet är som påse, det blir tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något”.

Årskurs: 5
Tid: 45 minuter
Lokal: ett klassrum med dator, projektor och filmduk
Gruppstorlek: inga begränsningar

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål i Uleåborg med omnejd (Besöken ordnas enligt en varierande tidtabell och måste alltid bekräftas.)

BOKA DITT BESÖK HÄR!