Solja Krapu – estradpoet, författare och bildlärare

Solja Krapu – estradpoet, författare och bildlärare

Solja Krapu är en sverigefinsk estradpoet, författare och bildlärare.

Soljas modersmål är finska, men hon bor i Sverige och är helt tvåspråkig. Solja har vunnit SM i Poetry Slam två gånger. Hon skriver på svenska, men hennes dikter finns också översatta till finska. Solja turnerar och gör författarframträdanden för både vuxna och ungdomar.

Under skolbesöken anpassar Solja innehållet till gruppstorleken och elevernas ålder. Hon föreläser för stora grupper t.ex. i skolans auditorium eller gymnastiksal eller håller en intimare workshop i klassrummet. Solja berättar om sitt skrivande och ger tips om hur man kan komma igång samt pratar om det konstiga och fantastiska med språket. Hon läser även dikter.

Målet med besöken är att inspirera eleverna till att skriva frivilligt, att lita på sitt eget språk och upptäcka vilka möjligheter språk ger till allvar och lek. Poesi behöver inte vara högtidligt eller tråkigt. När Solja träffar finsktalande elever vill hon visa dem exempel på att svenska språket är både intressant och roligt.
Läs mer på Soljas hemsida.

Årskurs: åk 6, åk 7-9 och gymnasium
Tid: 
45-60 minuter
Lokal: 
ett auditorium eller ett klassrum med en dokumentkamera
Gruppstorlek:
 inga begränsningar

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål i Kuopio med omnejd under veckorna 44 och 48
-OBS! Endast 31.10.-2.11. under vecka 44.

BOKA DITT BESÖK HÄR!

Tags: