Språkpilotkurs på Hanaholmen 10-14.1.2018

Språkpilotkurs på Hanaholmen 10-14.1.2018

Bli en nordisk språkpilot!

Språkpilotkursen kan jämföras med en intensiv rundresa i Norden och i de nordiska språken. Resan tar en vecka och man återvänder hem med fullt bagage, trevliga minnen och massor med nya intryck.

Följande kurs kommer att ordnas på Hanaholmen 10-14.1.2018. Ansökningstiden pågår som bäst!

Ansökningsanvisningar >>> Nordiska språkpiloter 1/2018

En språkpilot är

  • en lärare eller lärarutbildare som har fokus på grannspråkundervisningen
  • en resursperson som kan hjälpa kolleger i grannspråkundervisningen, ge goda råd och material och metoder
  • en handledare för lärarstuderande som bidrar till at grannspråkundervisningen ingår i lärarstuderandes praktik

Målet med kurserna är att ge deltagarna insikter i nordiska språk som grannspråk och utveckla en didaktik och metodik att använda nordiskt stoff i såväl i språkundervisningen som i andra skolämnen. Kursprogrammet byggs upp som en växelverkan mellan grannspråk, nordiska språk som det andra inhemska språket eller främmande språk, litteratur, grannspråksdidaktik samt metodik och utbyte av erfarenheter samt grupparbete. Även kulturella arrangemang ingår i programmet.

Vem kan söka?

Grundskollärare som undervisar i ett nordiskt språk som modersmål eller som ett främmande språk eller fungerar som handledare för lärarstuderande. Vid val av kursdeltagare tas hänsyn till den sökandes erfarenhet och kvalifikationer samt en jämn fördelning mellan deltagare från alla nordiska länder. Kursen och uppehåll är gratis.

Tilläggsinformation ges av Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi (tel. 045-120 7818)