ATT KNÄCKA KODEN! – en introduktion i nordiska grannspråk 23-25.11.2017 på Hanaholmen

ATT KNÄCKA KODEN! – en introduktion i nordiska grannspråk 23-25.11.2017 på Hanaholmen

Intresserad av nordiskt samarbete?
Hur klarar man sig på svenska i Norden?
Lär dig att knäcka koden och förstå grannspråk! Bekanta dig med nordiska webbmaterial – bl.a. Norden i skolan och SKAM i undervisningen! Ta del av info om Nordplus-projekt och möjligheterna för finansiering för nordiskt samarbete.

ATT KNÄCKA KODEN!
– en introduktion i nordiska grannspråk

Tid: 23-25.11.2017
Plats: Hanaholmen, Esbo

En kurs om nordiska grannspråk och grannspråksdidaktik för lärare/lärarstuderande i Finland. Presentation av forskning om internordisk språkförståelse, befintliga nordiska webbmaterial, nätverk och övrigt stöd för inlärning och undervisning av grannspråk. Medverkande i programmet bl.a.

Eva Theilgaard Brink, adjunkt ved University College Copenhagen

Thomas Henriksen, Programchef Norden i Skolen

Jorunn Øveland Nyhus och
Astrid Syse Talsethagen,
 Hartvig Nissens skole i Oslo

Fortbildningen är gratis, inkl. program, mat och logi. Deltagarna står själv för resorna. Antalet deltagare är begränsat.

Skicka din ansökan senast 20.10.2017: https://www.lyyti.in/Att_knacka_koden__en_introduktion_i_nordiska_grannsprak_8580

Vid frågor kontakta projektchef Tiinaliisa Granholm, tel. 045 120 7818
tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi

Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med Pohjola Norden och Nordisk Språkkoordination