25.11.2017 Lärarfortbildning: Om språk och intertekstualitet i SKAM.

SKAM

25.11.2017 Lärarfortbildning: Om språk och intertekstualitet i SKAM.

Fortbildning för lärare på Hanaholmen 25.11.2017
Tid: lördag 25.11.2017 kl 9-12
Plats: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, Esbo

”SERR?” SKAM i undervisningen?Jorunn oh Astrid, som båda undervisar i den välbekanta Hartvig Nissen skolen i Oslo, berättar på vilket sätt SKAM kan användas i klassrum runtom i Norden för att lära elever mer om norska, språk och litteratur. En föreläsning och workshop.

Föreläsare: Jorunn Øveland Nyhus och Astrid Syse Talsethagen
Språk: norska, svenska, skandinaviska.

Deltagandet inklusive programmet och lunch förutsätter förhandsanmälan. Länk till anmälan.
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdagen är 15.11.2017.