Lärarfortbildning: Eklasstandem i Jyväskylä

Eklasstandem

Lärarfortbildning: Eklasstandem i Jyväskylä

Kom och lär dig mer om eklasstandem, låt dig inspireras till ett tandemsamarbete i virtuella lärmiljöer och utnyttja möjligheten till att nätverka!

I eklasstandem arbetar studerande i par och lär sig varandras språk under sina finsk- respektive svensklektioner i en virtuell lärmiljö. Det sker genom bl.a. videosamtal, chatt och gemensamt skrivande. Tandemundervisning skapar möjligheter att öva målspråket med en jämnårig modersmålsanvändare och att diskutera och samarbeta kring aktuella teman anknutna till ungdomarnas vardag.

Projektet Eklasstandem bedrivs vid Åbo Akademi som ett utvecklingsarbete med Gymnasiet i Petalax och Leppävirran lukio. Det bygger på ett tätt samarbete mellan lärare, forskare och en IKT-pedagog. Målet är att utveckla en språkpedagogisk modell för virtuella lärmiljöer och att göra modellen tillgänglig för alla skolor i Finland.

Fortbildningen som arrangeras i samarbete med Svenska nu riktar sig till lärare i det andra inhemska språket på gymnasienivå och inom den grundläggande utbildningens årskurser 7–9. Fort-bildningseftermiddagen erbjuder tandemlärares erfarenheter, exempel på uppgifter och praktiska tips för organisering av virtuell tandemundervisning.

Fortbildningen är gratis men förutsätter förhandsanmälan senast 31.1.2018.
Anmäl dig HÄR

Plats:
Jyväskylä universitet, mötesrummet Lyhty
Tidpunkt:
tisdag 20.2. kl. 13.00-17.00

 

Eklasstandem fortbildningar ordnas också på följande orter:

Upplägget är detsamma på varje ort (kl. 13–17) med undantag av i Pedersöre (kl.12.30-13.30 / 13.45-14.45).

Följ med projektet på Facebook: www.facebook.com/EklasstandemEluokkatandem

Kontaktuppgifter:

Tiina Rautiainen, tiina.rautiainen@abo.fi, Eklasstandem, Åbo Akademi
www.klasstandem.com

Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi, Svenska nu
www.svenskanu.fi