Metropolforum om svenska språket

Metropolforum om svenska språket

Regeringens försök gällande det andra inhemska språket har väckt en nationell debatt om svenska språkets ställning i Finland. Vilken inverkan har det på lång sikt – kulturellt, ekonomiskt och för tvåspråkigheten – att svenska språkets ställning naggas i kanterna?

 

Nätverket Svenska nu och Kansalliskielet rf arrangerar tillsammans ett tvåspråkigt Metropolforum om svenska språket 15.2.2018 kl. 17-19 på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Undervisningsråd Armi Mikkola inleder om utveckling av svenskundervisningen i Finland, varefter Norsk-Finska Handelsföreningen rf:s ordförande Klas Blomqvist beskriver företagens möjligheter på den nordiska marknaden.

 

Evenemanget avslutas med en paneldebatt om svenska språkets betydelse i huvudstadsregionen. Som debattörer fungerar stadsstyrelseordförande i Vanda, riksdagsledamot Sari Multala (Saml), stadsstyrelseordförande i Grankulla, riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp) och medlem i landskapsfullmäktige, stadsforskare Kaarin Taipale (Sdp). Hanaholmens verkställande direktör Gunvor Kronman fungerar som debattledare.

 

Hanaholmens läckra kaffeservering fr.o.m. kl. 16.30.

 

Anmälningen sker via länken: https://www.lyyti.in/Metropolforum2018

 

Ladda ner programmet här.

 

Mera information: Projektchef Mikael Hiltunen, +358 (0)40 620 6006, mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi