Film på svenska-verkstad med Rasmus Sumelius enligt önskemål i huvudstadsregionen

Film på svenska-verkstad

Film på svenska-verkstad med Rasmus Sumelius enligt önskemål i huvudstadsregionen

Film på svenska – Filmklanens videoverkstad är ett roligt och kreativt sätt att arbeta mångsidigt med språk och innehåll. Mediepedagogen Rasmus Sumelius har lett barn genom hundratals filmprojekt och åkt runt till olika skolor under flera års tid.

Videoverkstaden kan anpassas för olika årskurser – gruppen väljer själv temat under lärarens ledning.När man gör film kan gruppen välja fritt hur de uppför språket. Man kan stå i närbild framför kameran, nånstans i bakgrunden, diskutera eller ropa, och vill man inte synas så kan man banda in berättarröst.

Inför besöket: Gruppen planerar sin film på förhand enligt anvisningarna.
Läs lärarhandleningen som finns HÄR.
Som stöd i planeringen kan ni använda följande underlag:
Att skriva filmmanuset
Filmens språkliga innehåll
Att rita bildmanuset

Under besöket: Under lektionen får eleverna med Rasmus hjälp filma sina filmer. Rasmus berättar vad man ska tänka på när man filmar och är till för att hjälpa och svara på alla frågor. När eleverna har filmat klart (de har ca. 20 minuter på sig) hjälper han i redigeringen. Snuttarna blir lagda i rätt ordning, texter inskrivna osv. Om det finns tid kan man kolla på filmerna tillsammans.

Efter besöket: Om man inte har tid att titta på filmerna under besöket kan man ordna en filmvisning på följande lektion. I samband med filmvisningen kan ni diskutera filmningen och verkstaden: Vad var lätt/svårt? Vad lyckades och vad kunde ha gått bättre? Vad berodde det på? Var det lätt att arbeta på svenska? …

Årkurs: kan anpassas för olika årskurser
Tid:
 en lektion (45-60 min) + förarbete (en lektion) och eventuellt efterarbete (filmvisning och diskussion under lärarens ledning)
Lokal: ett klassrum med dator, projektor och filmduk
Utrustning: Mediepedagogen har några kameror och redigeringsdator som kan användas när klassen arbetar tillsammans. Skolans eller elevernas egen utrustning (t.ex. skolans surfplattor, elevernas mobiltelefoner) kan användas när eleverna filmar på egen hand.
Gruppstorlek: en undervisningsgrupp

Turnétiden våren 2018:
förmiddagslektioner enligt önskemål i huvudstadsregionen