Lärarfortbildning: NATURligtvis

Lärarfortbildning: NATURligtvis

NATURligtvis är ett samarbete mellan Nätverket Svenska nu och Natur och miljö r.f. Vårt mål är att inspirera lärare att använda närmiljön i språkundervisningen.

NATURligtvis – teori och workshop för lärare
Tid: torsdag 26.4.2018 kl. 14-17
Plats: Uleåborgs universitet, sal IT113

Program:
13.30 Anmälning och kaffe
13.45 Aktuellt i Svenska nu
14.00 NATURligtvis-fortbildning, naturskollärare Maria Svens, Kvarkens naturskola/Natur och Miljö

Fortbildningen innehåller en kort teoretisk bakgrund om utomhuspedagogik, samt ett prova på-pass där vi går ut i naturen och testar olika övningar du själv kan använda i undervisningen. Övningarna är valda för att de ska vara lätta att förbereda och passa in i läroplanen för grundskolans åk 4-6 eller i språkundervisningen. Du får ett kompendium med övningar och uppgifter, samt tillfälle att utveckla och diskutera egna idéer för uteundervisningen.

Målgrupp: svensklärare i finska skolor inom grundläggande utbildning, speciellt svensklärare och klasslärare som undervisar svenska i årskurs 6.

Fortbildningen är gratis, men förutsätter en förhandsanmälan. Anmäl dig genom denna länk senast den 12 april. OBS! Begränsat antal deltagare.

Välkommen!

 

Vid frågor kontakta programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi

Arrangörer: Svenska nu i samarbete med Natur och miljö r.f.