Seminariet ”Kunskapsarbete och en föränderlig arbetsmarknad” på Hanaholmen i Esbo den 12 oktober

Kunskapsarbete och en föränderlig arbetsmarknad

Seminariet ”Kunskapsarbete och en föränderlig arbetsmarknad” på Hanaholmen i Esbo den 12 oktober

Nätverket Svenska nu och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar seminariet ”Kunskapsarbete och en föränderlig arbetsmarknad” på Hanaholmen i Esbo den 12 oktober 2018 kl. 9-12. Syftet med seminariet är att belysa hur digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden i Finland och Sverige. Hur förändras kunskapsarbetet och arbetsbilden? Vad förutsätter det av arbetstagaren för att hen ska kunna upprätthålla sitt kunnande? Hur väl klarar yrkesutbildningen att förbereda unga för arbetsmarknaden? Blir arbetsmarknaderna ännu mera könssegregerade när jobb försvinner och nya skapas, och vad kan man göra åt det? Vilken betydelse har språkkunskaper för företagens konkurrenskraft?

Ledande sakkunnig på Ingengörsförbundet Jenni Karjalainen fungerar som moderator för evenemanget. Vi erbjuder tolkning svenska-finska-svenska.

Ladda ned programmet här.

Anmälningen sker via länken: https://www.lyyti.in/kunskapsarbete2018