Svenska nu på SuomiAreena 2018

Svenska nu på SuomiAreena 2018

Svenska nu är med på SuomiAreena i Björneborg. Du hittar oss i det nordiska tältet på medborgartorget onsdag 18.7 kl. 10-17. Vår fika på svenska har redan blivit en tradition och du kan komma och ta en fika i tältet onsdag kl. 13-15. Kom och träffa politiker och påverkare med ett starkt nordiskt intresse och ta en fika med oss. Ta en fika med marthaledarna Marianne Heikkilä och Annika Jansson, som lär ut svenska fraser under fikan eller fika med Kaj Kunnas.

Du är också hjärtligt välkommen till vår diskussion: Svenska nu och Svenska litteratursällskapet i Finland arrangerar en officiell SuomiAreena-diskussion ”Två sidor av skolsvenskan” torsdagen den 19 juli 2018 kl. 14:30-15:30 på stadshusets bakgård i Björneborg. Som talare märks professor Siv Björklund, universitetsforskare, docent Taina Saarinen, Tohmajärvi bildningsdirektör Matias Valoaho och en elev som deltagit i språkbad, koordinator Jessica Santala. Debatten modereras av Kaj KunnasLadda ner programmet här.

Diskussionen om skolsvenskan blossar upp i samhället nu och då.  Svenskt språkbad blir allt populärare, men på annat håll vill man dra ner på studierna i svenska. Vad är det fråga om?