Video från Europeiska språkdagen på Hanaholmen den 28.9.2018

Video från Europeiska språkdagen på Hanaholmen den 28.9.2018

Europeiska språkdagens huvudevenemang i Finland arrangerades fredagen den 28 september 2018 på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

På förmiddagen arrangerades ett svenskspråkigt seminarium om Finlands och Sveriges gemensamma historia ”Det svenska i Finland och finska i Sverige” och på eftermiddagen seminariet ”I minoritet med stolthet” som behandlade minoritetskulturer och modersmålets betydelse för den egna identiteten. Under språkdagen deltog även 200 sjätteklassiter i en språkdagsmarknad och workshops tillsammans med Henrik Skarevik och Petra Bergström.

Arrangörer: Nätverket Svenska nu och Europeiska kommissionen