CALL FOR CONTRIBUTIONS 1.8 – 13.9.2019

CALL FOR CONTRIBUTIONS 1.8 – 13.9.2019

Vill du samarbeta med Svenska nu? Svenska nu söker intressanta förmågor för att inspirera elever att använda svenska språket!

Svenska nu ordnar ett öppet utrop där kulturaktörer kan föreslå nya skolprogram till vår verksamhet. Har du ett färdigt program på svenska (pjäs, musik, workshop, föreläsning…)  som du skulle vilja turnera med i finskspråkiga skolor? Svenska nu betalar ersättning för skolprogrammen.

Fyll i formuläret HÄR om du vill ge ett programförslag. Blanketten öppnas 1.8.2019.

ANVISNINGAR FÖR PROGRAMFÖRSLAG

Svenska nu:s skolprogram stöder svenskundervinsingen i finska skolor runt om i hela landet. För att kunna delta i vårt öppna upprop ska ditt förslag uppfylla följande kriterier:

  • Programmet ska kunna anpassas till skolornas timlängd 45-75 minuter.
  • Programmet ska stöda skolornas svenskundervisning
  • Programmet ska vara anpassat till undervisning i främmande språk/ språkundervisningen i finska skolor

Vad kan vi erbjuda?

Två programförslag presenteras och utvärderas på Svenska nu-dagarna på Hanaholmen 8-9.11.2019. Vi erbjuder också ett av förslagen en skolturné våren 2020 och möjligheten till andra samarbeten i framtiden.

Bedömning

Programförslagen bedöms av Svenska nu:s personal. Vid behov konsulteras sakkunniga inom kulturfältet. Alla som har deltagit i det öppna uppropet får besked i början av oktober 2019.

Tilläggsinformation

Programkoordinator Liisa Suomela
liisa.suomela @ hanaholmen.fi
+358 (0) 400 806 901