Forum för modersmål och litteratur 10.- 11.4.2019

Forum för modersmål och litteratur 10.- 11.4.2019

Utbildningsstyrelsen, Nätverket Svenska nu och Svenska modersmålslärarföreningen arrangerar ett forum för modersmål och litteratur den 10-11 april 2019 på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Målsättningen är att diskutera och fokusera på hur vi kan främja barns och ungdomars läsförmåga och språkutveckling från småbarnspedagogik till andra stadiet.

Evenemanget är avsett för lärare som undervisar i modersmål och litteratur/svenska och litteratur/svenska som andraspråk inom grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, småbarnspedagoger, didaktiker, forskare, bibliotekarier och andra intresserade. Anmäl dig senast den 15 mars 2019 på Utbildningsstyrelsens hemsida.

Ladda ner programmet här>>>

Anmäl dig senast den 15 mars 2019 på Utbildningsstyrelsens hemsida.