Andreas Jonsson & Norden i skolen på Hanaholmen 4.10.2019

Andreas Jonsson & Norden i skolen på Hanaholmen 4.10.2019

Kom och lyssna på en av Sveriges främsta talare inom attitydförändring och självinsikt, Andreas Jonsson.

Efter Andreas Jonssons föreläsning öppnas kulturfestivalen Nordiska nätter* där bl.a. undervisningsplattformen Norden i skolen och bilden av Norden i skolböckerna presenteras. Svenska nu bjuder på två dagars festivalbiljett (normalt á 25 €) åt de svensklärare som deltar i fortbildningseftermiddagen på Hanaholmen den 4 oktober (obs! begränsat antal fribiljetter).

Program:

kl.15.15-16.45 Normkritisk pedagogik i vardagen, Andreas Jonsson. Andreas arbetar sedan 8 år med normer, fördomsproblematik och mänskliga rättigheter inom skolvärlden. I föreläsningen Normkritisk pedagogik i vardagen ger Andreas konkreta tips på hur ni går från att arbeta med toleranspedagogik till att arbeta normkritiskt, alltid med individen i fokus. Vad är det som gör oss till den vi är, och hur ska vi skapa en så inkluderande skolmiljö som möjligt? I samband med föreläsningen kommer Andreas även presentera sitt metodmaterial GÖR NÅT om normer och grupptryck och hur vi aktivt kan arbeta med dessa frågor i vardagen.

kl.17.00-18.15 Norden i skolen. Anna Berg presenterar undervisningsplattformen som ger lärare gratis tillgång till nordiska kort- och dokumentärfilmer, skönlitterära och facklitterära texter, musik och spel mm. På portalen kan man också t.ex. hitta en nordisk vänklass eller delta i Nordisk skolchatt. (På Nordiska nätter*)

kl.18.30-19 Bilden av Norden i skolböckerna med historiker Janne Holmén (På Nordiska nätter*)

Fritt inträde men deltagandet förutsätter förhandsanmälan via denna länk senast den 26 september.

 

*OBS! Kulturfestivalen Nordiska nätter ordnas på Hanaholmen fredagen den 4 och lördagen den 5 oktober och erbjuder mångsidigt program under de två kvällarna. Norden i skolen och Bilden av Norden är en del av programmet på kulturfestivalen Nordiska nätter. Svenska nu bjuder på två dagars biljett (normalt á 25 €) åt de svensklärare som deltar i fortbildningseftermiddagen på Hanaholmen. Ta del även av det övriga festivalprogrammet och avsluta fredagskvällen med en konsert av Timo Räisänen, en av Sveriges största soloartister, kl. 21.00. Bekanta dig med hela festivalprogrammet HÄR.