Helmi Nurkkala

Helmi Nurkkala startade ett lemonadföretag tillsammans med några klasskamrater under en företagskurs på gymnasiet. Till elevernas överraskning blev lemonaden populär och företaget framgångsrikt. Under sin gymnasietid beslutade sig Helmi också för att lära sig det svenska språket vilket också visade sig vara lönsamt i hennes fortsatta studie- och arbetsliv. Helmis erfarenheter i företagslivet är också temat för hennes föreläsning som hon skapade i samarbete med Svenska nu år 2019.  Likt många andra samarbetspartners skapade Helmi även virtuell föreläsning hösten 2020 som erbjöds till finskspråkiga skolelever runt om i landet.