Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt erbjuder i samarbete med Nätverket Svenska nu gratis skolbesök av en person som är uppvuxen i ett av våra nordiska grannländer och talar svenska, norska, danska eller isländska. Svenska nu och Nordisk kulturkontakt har erbjudit programmet Låna en nordbo för finskspråkiga skolor sedan år 2009. Gästen berättar om sitt land och presenterar någonting på förståelig skandinaviska, så att eleverna får direktkontakt med en invånare från ett annat nordiskt land. Temat är ofta kulturellt och bjuder in till diskussion med eleverna.