Boka blanketten har öppnats!

Nu kan ni boka skolprogram för höstterminen 2021!


Vi uppdaterar programutbudet under höstens gång, men en stor del av våra program går att boka redan nu. Gå in och bekanta er med utbudet och boka en annorlunda svensklektion för era elever!


Observera att de fysiska skolbesöken arrangeras ifall epidemiläget tillåter det. Vi följer aktivt med utvecklingen av situationen med coronaviruset och följer finska regeringens restriktioner och myndigheternas rekommendationer.