Ekvalita

Ekvalita arbetar för att främja jämdställhet, inkludering, likabehandling och mångfald i såväl stora som små organisationer. Ekvalita håller en lång rad intressanta och aktuella föreläsningar som är riktade främst för studerande på andra stadiet och högskolor. Föreläsningarna handlar bland annat om könsnormer och studieval eller maskulinitet och känslor. Det viktiga är att se, höra och bemöta människor på en jämlik nivå i en strävan att skapa ett tryggt rum för alla närvarande. ekvalita.fi