Author: Liisa

[caption id="attachment_4763" align="alignright" width="191"] Foto: Jerker Andersson[/caption] Onsdag 9.3.2016 kl. 18.30 – 19.30 Mikaelsgården, festsalen (Mikonkatu 22, Björneborg) The Gothenburg Combo är en svensk gitarrduo för klassisk musik. På repertoaren står klassiska verk, nutida verk och egna kompositioner. Den belönade duon Thomas Hansy och David Hansson har turnerat...

Under fortbildningen planeras fenomenbaserad inlärning och bedömning med utgångspunkt i språkundervisningen samt diskuteras nya samarbetsformer i enlighet med de nya läroplanerna. Onsdag 9.3.2016 kl. 15 – 18 Festsalen på Mikaelsgården (Mikonkatu 20 – 22, Björneborg) Program 14.45–15.00 Anmälning och kaffe 15.00–17.45 Joanna Ovaska: Fenomenbaserad inlärning. Obs! Språk: finska och...

Spridningskonferens inom projektet ”Benchmarking inom grannspråksundervisning – Nätverk för språkprojekt runt om i Norden 2013–2015” Framgångsfaktorer inom grannspråkundervisning Tid och plats: Lysebu, Oslo 24-25.4.2016 Målgrupp: myndigheter och aktörer inom kultur- och undervisningssektorn, forskare, lärare och lärarutbildare, kulturutövare I syfte att reflektera över och identifiera framgångsfaktorer i pågående projekt inom...

Svenska litteratursällskapet i Finland arrangerar ett seminarium för lärare i svenska i finska skolor måndagen den 25 april 2016, kl. 11.00–17.00 Plats: SLS auditorium, Riddaregatan 5, Helsingfors Seminariet är avgiftsfritt och SLS betalar resor med kollektiva färdmedel samt bjuder på lunch och kaffe Program (som PDF) 11.00 Öppningsord 11.10 Presentation...

Käytännön työtapoja ja opiskelutekniikoita kielen oppimisen tueksi lauantaina 23.4.2016 klo 9.15-16.00 Koulutuksessa käydään läpi opiskelutekniikoita (mm. lukustrategioita), selkiyttäviä työtapoja oppikirjan tekstien, kieliopin ja sanaston käsittelyyn sekä muistin toimintaperiaatteita oppimisen näkökulmasta. Painopiste on vahvasti käytännössä huomioiden oppimisvaikeuksiset sekä maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Seminaari pidetään Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella: EDUCARIUM, LUENTOSALI 1, ASSISTENTINKATU 5...