Author: WebAula

Välkommen på fortbildningkväll för svensklärare och andra intresserade till huvudbiblioteket i Kajana onsdag 16.3.2016. I fortbildningen bekantar vi oss med Svenska nu:s läromaterial och diskuterar bl.a. integreringen av språk i andra undervisningämnen och språkberikande undervisning. Fortbildningen avslutas med Mikael Niemis författarbesök på biblioteket. Fortbildningen är...