Programarkiv

Hvad er Nordens unge mennesker vrede over? Med hvilken kraft, med hvilke former og hensigter er ungdommen vred? Hvordan kan denne vrede gøre dem selv og os andre klogere? Konferens som är riktad till lärare och lärarutbildare ordsnas i Köpenhamn 19-20.5.2016. Temat är unga människors vrede....

[caption id="attachment_4742" align="alignnone" width="700"] bild:tiinaliisag[/caption] Under kursen uppdaterar vi våra kunskaper om språk, kultur, natur och samhälle i Nord-Norge och får ett språkbad i norska med praktiska övningar. Mera information om programmet och anmälan på SRO:s hemsida. Anmäl dig senast fredagen den 29 april! Arrangörer: Svensklärarna i Finland rf...

Kutsu Euroopan neuvoston nykykielten keskuksen CARAP-FREPA -hankkeen seminaariin 15.-16.4.2016 Turkuun Suomen ranskanopettajat ry, Ranskan Suomen-instituutti, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Turun kaupungin sivistystoimiala järjestävät yhteistyössä Opetushallituksen ja Euroopan neuvoston nykykielten keskuksen (ECML) kanssa seminaarin, jossa esitellään ECML:n lippulaivahanketta CARAP/FREPA ja sen suomalaista rinnakkaisversiota, jota on työstetty Oulun...

Projektet Klasstandem (www.klasstandem.com) önskar alla med intresse för tandempedagogik hjärtligt välkomna på en seminariedag till Åbo Akademi i Vasa 28.4.2016 kl. 12–16. Seminariet riktar sig främst till språklärare inom grundläggande utbildning (7–9), gymnasium, yrkesskola, yrkeshögskola och universitet. Under seminariet presenteras och diskuteras olika modeller för tandempedagogik...

Studera till språkbadslärare – bli samtidigt klasslärare och svensklärare Språkbadslärarutbildningen (KIKY) är en kandidat- och magisterutbildning vid Vasa universitet i samarbete med ÅA i Vasa som vid utexaminering ger trippelbehörighet: språkbadslärare, klasslärare och svensklärare (ämneslärare i svenska som andraspråk). Både studerande med finska och svenska som...

Välkommen på fortbildningkväll för svensklärare och andra intresserade till huvudbiblioteket i Kajana onsdag 16.3.2016. I fortbildningen bekantar vi oss med Svenska nu:s läromaterial och diskuterar bl.a. integreringen av språk i andra undervisningämnen och språkberikande undervisning. Fortbildningen avslutas med Mikael Niemis författarbesök på biblioteket. Fortbildningen är...

Svenska nu -nätverket ordnar ett frukostmöte med beslutsfattare inom utbildningssektorn i Kajana 17.3. Svenska nu -verkosto järjestää aamukahvitilaisuuden Kajaanin opetustoimen päättäjille 17.3.   Svenska nu:s frukostmöte ”Språkkunskapernas betydelse på den nordiska arbetsmarknaden” Tid: 17.3.2016 kl. 8-9 Plats: hotell Scandic Kajanus i Kajana, Koskikatu 3 Inbjudna: grundskolans rektorer, tjänstemän inom utbildningssektorn...

Under fortbildningen planeras fenomenbaserad inlärning och bedömning med utgångspunkt i språkundervisningen samt diskuteras nya samarbetsformer i enlighet med de nya läroplanerna. Onsdag 9.3.2016 kl. 15 – 18 Festsalen på Mikaelsgården (Mikonkatu 20 – 22, Björneborg) Program 14.45–15.00 Anmälning och kaffe 15.00–17.45 Joanna Ovaska: Fenomenbaserad inlärning. Obs! Språk: finska och...

Spridningskonferens inom projektet ”Benchmarking inom grannspråksundervisning – Nätverk för språkprojekt runt om i Norden 2013–2015” Framgångsfaktorer inom grannspråkundervisning Tid och plats: Lysebu, Oslo 24-25.4.2016 Målgrupp: myndigheter och aktörer inom kultur- och undervisningssektorn, forskare, lärare och lärarutbildare, kulturutövare I syfte att reflektera över och identifiera framgångsfaktorer i pågående projekt inom...

Svenska litteratursällskapet i Finland arrangerar ett seminarium för lärare i svenska i finska skolor måndagen den 25 april 2016, kl. 11.00–17.00 Plats: SLS auditorium, Riddaregatan 5, Helsingfors Seminariet är avgiftsfritt och SLS betalar resor med kollektiva färdmedel samt bjuder på lunch och kaffe Program (som PDF) 11.00 Öppningsord 11.10 Presentation...