Affärsmagasinet Forum

Svenska nu har skapat läromaterialpaket för högskolestuderanden för att stöda undervisningen i svenska vid Finlands universitet.

 

Svenska nu erbjuder högskolorna gratis exemplar av Affärsmagasinet Forum en gång per termin samt färdiga uppgifter till magasinets artiklar. Affärsmagasinet Forum är en svenskspråkig affärstidskrift som behandlar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv.

 

Har ni intresse för materialpaketet? Kontakta Svenska nu (oona.mertoniemi@hanaholmen.fi) för att komma överens om beställningen.

 

 

 

 

 

 

Artiklarna från de tidigare exemplaren av Forum hittar ni på Affärsmagasinet Forums hemsida genom att skriva artikelns rubrik i sökfältet.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.