Affärsmagasinet Forum

Svenska nu samarbetar med Affärsmagasinet Forum föra att stöda undervisningen i svenska vid högskolor och universitet i Finland.

Svenska nu erbjuder högskolorna gratis exemplar av Affärsmagasinet Forum en gång per termin samt färdiga uppgifter till magasinets artiklar. Affärsmagasinet Forum är en svenskspråkig affärstidskrift som behandlar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv.

 

Är du är intresserad av att beställa gratis exemplar av Affärsmagasinet Forum kan du beställa magasinen nedan. Vprens magasin (3/2021) skickas ut till högskolorna i början av april och därefter blir uppgifterna tillgängliga på Plugga nu.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.