Film i undervisning

Svenska nu erbjuder skolorna möjligheten att använda filmer som en del av svenskundervisning.

 

På vårt Filmotek kan lärare i finska skolor låna ut DVD-filmer för visning i skolan. Filmbyrån Walhalla koordinerar utlåningen.

 

Eleverna i hela landet har även möjligheten att delta i vår serie Månadens nordiska film i regionerna. Serien visar filmer runtom i hela landet och visningarna är gratis för skolgrupper som anmäler sig på förhand.

Material för behandling av filmer:

En allmän filmhandledning för behandling av filmer i språkundervisning

 

Filmhandledningar på Svenska Filminstitutets hemsida

 

Svenska Filminstitutets publikationer

BERGMAN 100: SMULTRONSTÄLLET

 

År 2018 hade det gått 100 år sedan den legendariske svenska filmskaparen, enastående författaren och världsberömda teatermannen Ingmar Bergman föddes. Svenska nu utarbetade ett läromaterial för att uppmärksamma jubileumsåret. Nedan hittar ni anvisningar hur ni kan boka filmen Smultronstället till skolan och hålla en filmfest med eleverna.

 

Hålla filmfest i skolan

Fira Bergman och ordna en visning av Smultronstället för hela skolan! Boka filmen, skriv ut Filmfest-affischen som eleverna kan fylla på med information om filmfesten i skolan och utnyttja filmhandledningen och läromaterialet.

Observera att filmen ska beställas senast två veckor innan visningen. Filmbyrån Walhalla koordinerar utlåningen.

 

Filmutlåning

 

Läromaterial för svenskundervisning (Smultronstället)

 

Filmhandledning (utarbetat av Nationella audiovisuella institutet KAVI)

 

Filmfest affisch (fylla på med information, du kan också skriva på PDF:n)

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.