Affärsmagasinet Forum

Svenska nu har skapat läromaterialpaket för högskolestuderanden för att stöda undervisningen i svenska vid Finlands universitet. Svenska nu erbjuder högskolorna gratis exemplar av Affärsmagasint Forum en gång per termin samt färdiga uppgifter till magasinets artiklar. Affärsmagasinet Forum är en svenskspråkig affärstidskrift som behandlar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv.

Har ni intresse för materialpaketet? Kontakta Svenska nu (oona.mertoniemi@hanaholmen.fi) för att komma överens om beställningen.

 

Forum 2 / 2020

Uppgifter till Forum nr 2 /2020
Facit till Forum nr 2 / 2020

 

Forum nr 7 / 2019

Uppgifter till Forum nr 7 / 2019
Facit till Forum nr 7 / 2019

 

Forum nr 3 / 2019

Uppgifter till Forum nr 3 / 2019
Facit till Forum n 3 / 2019

 
Artiklarna från de tidigare exemplaren av Forum hittar ni på Affärsmagasinet Forums hemsida genom att skriva artikelns rubrik i sökfältet.