Filmotek

På filmoteket kan lärare i finska skolor låna ut DVD-filmer för visning i skolan. Urvalet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och utlåningen är gratis. Till filmerna finns medhörande läromaterial.

 

Här hittar ni en allmän filmhandledning för behandling av filmer i språkundervisning.


TEEMAT: , , , , ,