I grevens tid

Materialet “I grevens tid” lyfter fram den gemensamma historien som Finland och Sverige har. Genom att veta mera om sin egen historia och bakgrunden till Finlands tvåspråkighet är det lättare för dagens gymnasister att inse varför det är viktigt att kunna svenska och att kunna ta del av det svenska i Finland.

Allt som allt finns det 25 olika texter i materialet. Nio av texterna berättar om livet i Åbo under den svenska tiden sexton mer allmänt om “grevens tid”. Målet för texterna är att lyfta fram de vanliga människornas liv och öden i Finland som utgjorde den östra rikshalvan. Till varje text finns en omfattande ordlista och uppgifter. Uppgifterna består av två huvudtyper: uppgifter som testar att läsaren förstått textinnehållet och uppgifter som uppmuntrar eleverna att leva sig in i människornas liv och att använda språket mera fritt. I materialet finns det inga traditionella språkövningar där själva orden eller strukturen skulle vara i fokus.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.