Månadens nordiska film i regionerna- Filmhandledning för elever

Skolelever är välkomna att se nordiska filmer på bio!

Serien Månadens nordiska film växer! Hösten 2016 erbjudes visningar av nordiska filmer på elva orter. Visningarna arrangeras i: Enare, Esbo, Jakobstad, Kuopio, Lovisa, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Haparanda, Uleåborg, Vasa och Åbo. Närmare information om filmvisningarna på de olika orterna hittar ni HÄR samt  FILMBESKRIVNINGAR här.

Alla filmvisningarna är gratis för skolklasser som anmäler sig på förhand.  Instruktioner om hur ni anmäler er.

Serien arrangeras av Walhalla rf och Svenska nu i samarbete med de lokala arrangörerna samt Sveriges ambassad, Danmarks ambassad, Kulturkontakt Nord, Folktinget, Kärlek & Anarki och Finlandssvenskt filmcentrum.

 

INFO FÖR LÄRAREN

  • Reservera platser för dig och dina elever senast 2 dagar före visningen. Då får ni gratis biljetter, i övriga fall köper ni biljett. Anmälan sker direkt till biografen. Kontaktuppgifterna finns vid varje orts uppgifter.
  • Bekanta dig med filmen i förväg via infotexter, filmhandledning och trailer så att du känner till filmen i förväg och vet att den lämpar sig för eleverna. Beakta också filmens åldersgräns och ta hänsyn till vilken målgrupp vi rekommenderar filmen.
  • Hur jobba vidare med filmen i klassrummet?

Till vissa av filmerna som visas i serien finns det filmspecifika pedagogiska handledningar.

Aerobics – A Love Story:
Pedagogiskt material på finska.

Min lilla syster
Pedagogiskt material: på finska.
Pedagogiskt material på svenska.

Trevligt folk
Pedagogiskt material på svenska.

Unga Sophie Bell
Pedagogiskt material på svenska

Efterskalv/The Here After
Pedagogiskt material på norska Observera att filmen har åldersgränsen F16. Bekanta dig med temat.

För att jobba med de andra filmerna kan ni gärna använda Koulukinos filmpedagogiska stödmaterial som är utarbetat som en allmän bearbetning av den sedda filmen.


Visningsplatser & samarbetspartners:

Esbo: Kino Tapiola, Hanaholmens kulturcentrum
Tavastehus: Bio Rex Verkatehdas, Kino Tavast ry
Enare: SaamelaisSajos, Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma
Kuopio: Kino Kuvakukko, ISAK ry
Lovisa: Kino Marilyn, Film & Kultur Lovisa rf
Uleåborg: Studio, Oulun elokuvakeskus
Jakobstad: Schaumansali/Schaumansalen
Tammerfors: Arthouse Cinema Niagara, Pirkanmaan elokuvakeskus
Torneå, Haparanda: Aineen taidemuseo, Pohjola-Norden
Åbo: Logomo, Varsinais-Suomen elokuvakeskus
Vasa: Elokuvateatteri Ritz, Elokuvakeskus Botnia