Martha -materialet: skogens smaker

Läs om allemansrätten och svara sedan på frågorna

1. Läs texten om allemansrätten. Texten hittar du i Marthaförbundets matkulturmagasin Skogens smaker (s.11).
2. Svara på frågorna i Svenska nus uppgiftspaket s.2. Om du inte kan skriva ut materialet, skriv svaren i ditt häfte eller på ett skilt papper.

 

Lue jokamiehenoikeuksista ja vastaa kysymyksiin

1. Lue teksti jokamiehen oikeuksista. Tekstin löydät Marthaförbundetin lehdestä Skogens smaker (s.11).
2. Vastaa kysymyksiin Svenska nun tehtäväpaketissa s.2. Jos et voi tulostaa tehtävää, kirjoita vastaukset vihkoosi tai erilliselle paperille.

 

Den här uppgiften är en del av Svenska nus läromaterial Martha -matkultur